IV Kongres Polskiego Rolnictwa otwarty

Podczas Narodowej Wystawy Rolniczej został zorganizowany IV Kongres Polskiego Rolnictwa

Na kongresie odbywają się trzy panele dyskusyjne na temat wizji rozwoju rolnictwa według organizacji rolniczych, przedstawicieli nauki oraz instytucji.

Kongres otworzył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski. Głos zabrał także Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych – Wiktor Szmulewicz.