Konkurs na najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego rozstrzygnięty

Konkurs jako forma współzawodnictwa wydawców przyczynia się niewątpliwie do podwyższania poziomu merytorycznego i edytorskiego wydawanych czasopism i wydawnictw tematycznych.

Podczas NWR odbyło się rozstrzygnięcie konkursu organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego. Jury przyznaje nagrody w dwóch kategoriach: najlepsze czasopismo periodyczne oraz najlepsza publikacja tematyczna.

Komisja konkursowa przeprowadziła ocenę i wybrała najlepsze wydawnictwa wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. Do udziału w konkursie wydawnictwa zgłosiło 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. Organizator konkursu: Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu. Patronat honorowy: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Komisja konkursowa przeprowadziła ocenę i wybrała najlepsze wydawnictwa wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. Do udziału w konkursie wydawnictwa zgłosiło 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.

Organizator konkursu: Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu

Patronat honorowy: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przyznano następujące nagrody:

  • W kategorii „NAJLEPSZE CZASOPISMO PERIODYCZNE”

Dwa równorzędne I miejsca:

„Twój Doradca  Rolniczy Rynek” Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

„Lubelskie Aktualności Rolnicze” Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w  Końskowoli

II miejsce:

„Wieś Mazowiecka” Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

Trzy równorzędne  III miejsca:

„Wieś Kujawsko – Pomorska” Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

„Wiadomości Rolnicze” Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

„Zachodniopomorski Magazyn Rolniczy” Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach

  • W kategorii „NAJLEPSZA PUBLIKACJA TEMATYCZNA”

Dwa równorzędne I miejsca:

„Innowacyjne rozwiązania w organizacji chowu bydła mięsnego” Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

„Innowacyjne metody ochrony w uprawach ekologicznych” Małopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Karniowicach

II miejsce: 

„Relacje cenowe w rolnictwie w latach 2002 – 2016” Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Olsztynie

Wyróżnienie: 

„60 lat doradztwa rolniczego w Lubaniu” Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Zespołom Redakcyjnym nagrodzonych i wyróżnionych
czasopism oraz publikacji tematycznych
składamy gratulacje