Rolnictwo ekologiczne

Cechy rolnictwa ekologicznego

Podlewanie roślin z konewki

Rolnictwo ekologiczne jest alternatywnym, w stosunku do rolnictwa konwencjonalnego systemem, który charakteryzuje się naturalnymi oraz przyjaznymi dla środowiska metodami produkcji. Jest to system, który wpływa korzystnie nie tylko na środowisko, ale również ma znaczący wpływ na bioróżnorodność. Czasy zachwytu nad przemysłową produkcją żywności bezpowrotnie minęły. Konsumenci coraz częściej wybierają produkty o wysokiej jakości, powstałe w warunkach ekologicznych i naturalnych. Postaramy się przedstawić najważniejsze cechy jakim charakteryzuje się rolnictwo ekologiczne.

Rolnictwo bez użycia chemicznych środków ochrony roślin i nawozów

Rolnictwo ekologiczne cechuje brak chemicznych środków oraz nawozów. Rolnicy ekologiczni nie stosują sztucznych, chemicznych nawozów czy hormonów. Nawozy azotowe, które jak wiadomo cechują się wysoką szkodliwością, są wykluczone w tego rodzaju rolnictwie. Stosuje się głównie nawozy organiczne i naturalne. Najczęściej wykorzystywane są te, które powstają w gospodarstwie, takie jak kompost, obornik, czy gnojówka. W rolnictwie ekologicznym, dozwolone jest stosowanie jedynie środków które wpływają pozytywnie na jakość gleby. Istnieją ścisłe wytyczne, co do środków których mogą używać ekologiczni rolnicy. Nawozy które można stosować w ekologicznym rolnictwie, nie mogą być nawozami które są chemicznie syntetyzowane. Muszą być powstałe naturalnie, na przykład nawozy wapniowe powstałe ze zmielonych skał. Dzięki zastosowaniu naturalnych środków ochrony roślin, plony powstałe w tym procesie charakteryzują się wysoką jakością.

Ekologiczne rolnictwo ogranicza stosowanie maszyn

Kolejną istotną cechą ekologicznego rolnictwa, jest ograniczanie maszyn. Ważną sprawą, o jaką dbają rolnicy ekologiczni, jest to aby w trakcie wysiewu nasion, nie naruszyć warstwy gleby w której żyją organizmy. Wysiew ten wymaga odpowiednich technik i przygotowania przez rolnika. W rolnictwie konwencjonalnym wykorzystuje się zwykłą orkę, a w rolnictwie ekologicznym stosuje się podorywkę, stworzoną z kultywatora lub pługa. Kultywator nie odwraca gleby, a jedynie ją spulchnia – w związku z tym jedynie lekko ją narusza. Inną opcją, jest zbudowanie agregatów wieloczynnościowych na podstawie kultywatorów. Istotą rolnictwa ekologicznego, jest łączenie wielu narzędzi do upraw, w jedno wieloczynnościowe. Ogranicza to wielokrotne przejazdy po glebie i jej niepotrzebne uszkodzenia.

Rolnictwo ekologiczne pozwala zachować różnorodność biologiczną

Całe rolnictwo ma ogromny wpływ na różnorodność biologiczną. Różnorodność biologiczna jest zróżnicowaniem ekosystemów, genów oraz gatunków na ziemi, w określonym obszarze. Rolnictwo ekologiczne ma na celu tą różnorodność utrzymać. W porównaniu z rolnictwem konwencjonalnym, w ekologicznym różnorodność fauny i flory na polach siewnych, gruntach i ich okolicach jest zdecydowanie większa. Rolnicy ekologiczni wystrzegają się monokultur oraz dbają o różnorodność swoich upraw. Troszczą się oni o ochronę gleby, co wpływa na większy rozwój życia i aktywności biologicznej. Dzięki naturalnemu nawożeniu, nie zanieczyszcza się wód, a czyste wody zwiększają różnorodność biologiczną.

Zrównoważone gospodarowanie – tylko w rolnictwie ekologicznym

Ekologiczne rolnictwo charakteryzuje się zrównoważonym gospodarowaniem zasobami naturalnymi. Rolnictwo to, stawia na jakość produktów, a nie na ich ilość. W związku z tym, gospodarstwo ekologiczne, wykorzystuje zasoby naturalne w taki sposób, żeby nie wpływać negatywnie na środowisko.

Rolnictwo ekologiczne jest rodzajem rolnictwa, który staje się coraz bardziej popularny, ze względu na to, że wpływa korzystnie na środowisko. Chroni zasoby naturalne, oraz dba o bioróżnorodność. Należy również pamiętać, że dzięki temu rolnictwu, mamy dostęp do wysokiej jakości, naturalnych i zróżnicowanych plonów.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz inne, podobne artykuły

Ekologiczna uprawa jabłek
Rolnictwo ekologiczne

Zalety i wady rolnictwa ekologicznego

W dobie XXI wieku bardzo istotne jest pozyskiwanie produktów z ekologicznego rolnictwa, ponieważ żywność wytwarzana w ten sposób uważana jest
Certyfikacja upraw ekologicznych
Rolnictwo ekologiczne

Certyfikacja i jednostki certyfikujące rolnictwo ekologiczne

Rolnictwo ekologiczne to branża, która rozwija się z roku na rok. Dzięki stosowaniu ekologicznych metod upraw rolnicy nie tylko dostarczają