Rolnictwo ekologiczne

Certyfikacja i jednostki certyfikujące rolnictwo ekologiczne

Certyfikacja upraw ekologicznych

Rolnictwo ekologiczne to branża, która rozwija się z roku na rok. Dzięki stosowaniu ekologicznych metod upraw rolnicy nie tylko dostarczają pożądane produkty, ale również mogą zyskać dodatkowe fundusze z Unii Europejskiej. Jednak samo rozpoczęcie prowadzenia upraw ekologicznych nie jest takie proste. Należy w pierwszej kolejności spełnić szereg wymogów i uzyskać stosowny certyfikat. Przyjrzyjmy się jakie znaczenie dla współczesnego rolnictwa ekologicznego ma certyfikacja.

Co można zyskać, decydując się na rolnictwo ekologiczne?

Rolnictwo ekologiczne to nie tylko dbanie o środowisko, ale również szansa na dodatkowy zysk. Rolnicy, którzy posiadają stosowny certyfikat, mogą liczyć na dofinansowania z projektów unijnych pomagające prowadzić działalność. Dodatkowo produkty ekologiczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem konsumentów, którzy chętnie kupują towar wyprodukowany naturalnie. Jest to dobra informacja dla rolników, ponieważ gwarantuje to dobrą sprzedaż ich produktów na rynku krajowym. 

Czym jest certyfikat rolnictwa ekologicznego? 

Logo rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej
Logo rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej

Aby móc produkować żywność ekologiczną, gospodarstwo musi posiadać stosowny certyfikat poświadczający zachowanie wszystkich norm ekologicznych. Jeśli rolnik chce uzyskać taki dokument, musi dostosować swoje uprawy do standardów określonych  w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30.05.2018r. Całe gospodarstwo musi być dostosowane do norm, w których szczególny nacisk kładzie się na zachowanie naturalnego cyklu uprawy gleby, ograniczone ilości użytych nawozów sztucznych czy etyczne podejście do hodowli zwierząt. Otrzymanie certyfikatu potwierdza przestrzeganie wszystkich norm przez rolnika.

Jak przebiega proces certyfikacji?

Sam proces uzyskania certyfikatu należy rozpocząć od złożenia dokumentów do jednostki certyfikacyjnej, która zajmie się rozpatrzeniem naszego wniosku. Następnie należy poddać się kontroli, która sprawdzi gospodarstwo pod kątem przestrzegania norm, komisja może podczas kontroli pobrać próbki, które zostaną przesłane do badań. W momencie, kiedy kontrola przebiegła pomyślnie zostaje wydany certyfikat. Należy jednak pamiętać, że to nie koniec, gospodarstwo będzie poddawane kontrolom, mającym na celu sprawdzić zgodność z wytycznymi. Kontrola odbywa się co najmniej raz w roku. 

Jakie znaczenie dla konsumenta ma certyfikat rolnictwa ekologicznego?

Sama certyfikacja jest niezwykle istotna zarówno dla rolnika, jak i konsumenta. Dzięki zdobyciu odpowiedniego certyfikatu rolnik ma możliwość uzyskania dotacji do prowadzenia uprawy ekologicznej, jak i również może sprzedawać swoje produkty oznaczone jako ekologiczne.

 Konsument dzięki całej procedurze zyskuje gwarancje, że żywność ekologiczna została wyprodukowana według ogólnie przyjętych norm, które są restrykcyjnie przestrzegane. Na ekologicznych uprawach zyskuje również środowisko, o które dbanie leży w interesie wszystkich. 

Podsumowanie

Prowadzenie upraw ekologicznych stało się popularne, co przekłada się na liczbę gospodarstw starających się uzyskać odpowiednie certyfikaty. Dzięki złożonemu procesowi certyfikacji mamy pewność, że żywność ekologiczna została wyprodukowana z zachowaniem najwyższych standardów ekologicznych. Aby uzyskać certyfikat, należy spełnić liczne warunki określone przez unijne rozporządzenie a weryfikowane przez jednostki certyfikacyjne, które nawet po wydaniu dokumentu kontrolują gospodarstwo. Na procesie certyfikacji zyskuje zarówno rolnik, jak i konsument, który wie, że rola jest uprawiana w sposób ekologiczny.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz inne, podobne artykuły

Ekologiczna uprawa jabłek
Rolnictwo ekologiczne

Zalety i wady rolnictwa ekologicznego

W dobie XXI wieku bardzo istotne jest pozyskiwanie produktów z ekologicznego rolnictwa, ponieważ żywność wytwarzana w ten sposób uważana jest
Rolnictwo ekologiczne

Rolnictwo ekologiczne w Polsce

Ponad 20 tysięcy, czyli około 8% wszystkich gospodarstw rolnych w Polsce, stanowią gospodarstwa ekologiczne. Historia rolnictwa ekologicznego w naszym kraju zaczęła się od