Rolnictwo ekologiczne

Zalety i wady rolnictwa ekologicznego

Ekologiczna uprawa jabłek

W dobie XXI wieku bardzo istotne jest pozyskiwanie produktów z ekologicznego rolnictwa, ponieważ żywność wytwarzana w ten sposób uważana jest za zdrowszą. Jednak warto wiedzieć jakie są cechy rolnictwa ekologicznego, w jaki sposób funkcjonuje oraz poznać jego wady i zalety.

Rolnictwo ekologiczne. Czym się charakteryzuje?

Rolnictwem ekologicznym nazywa się sposób zarządzania gospodarstwem, a także produkowania żywności w sposób jak najbardziej korzystny dla środowiska służący ochronie zasobów naturalnych. Ponadto na rolnictwo ekologiczne wpływa stosowanie odpowiedniej metody produkcji, która bazuje na naturalnych substancjach i procesach. Rolnictwo ekologiczne jest alternatywnym dla rolnictwa konwencjonalnego, które skupia się na dostarczaniu płodów rolnych bez zważania na sposób pozyskiwania.

Rolnictwo ekologiczne kładzie duży nacisk na zapobieganie szkodom, które są wyrządzane przez szkodniki, a także przeciwdziałanie chorobom dzięki ochronie bazującej na naturalnych komponentach. Warto podkreślić, że ekologiczne rolnictwo w odniesieniu do uprawy roślin charakteryzuje płodozmian. Oznacza to, że należy kłaść nacisk na optymalny poziom próchnicy poprzez naprzemienne sadzenie roślin. Takie działanie pozwala uniknąć chorób roślin, a także jest jednym z najskuteczniejszych naturalnych środków zwalczania chwastów. Rolnictwo ekologiczne charakteryzują także odpowiednie maszyny rolne wykorzystywane podczas pracy, które kładą nacisk na jak najbardziej ekologiczne formy pracy. Chodzi o maszyny na przykład takie, których podorywki są wykonane za pomocą pługa, bądź kultywatora.

Zalety rolnictwa ekologicznego

Dung or manure in the hands of agricultural men for cultivation of plants and trees.

Rolnictwo ekologiczne cechuje wiele zalet. Główną jest przede wszystkim efekt finalny wytworzonych produktów o wysokiej jakości oraz świetnych parametrach dotyczących przechowywania, dzięki czemu te produkty nie tylko są zdrowsze, ale także o lepszej jakości i bardziej trwałe. Kolejnymi zaletami jest między innymi ochrona gleb oraz wód gruntowych. Ponadto rolnicy, którzy preferują rolnictwo ekologiczne korzystają z odnawialnych źródeł energii. Zwykle gospodarstwa charakteryzuje niski stopień zanieczyszczenia środowiska i używanie energii odnawialnej. Warto dodać, że od lat jest coraz większy popyt na produkty ekologiczne i zdrową żywność. Rolnictwo ekologiczne kładzie duże nacisk na produkcję żywności opierającej się na stosowaniu jedynie naturalnych, czyli biologicznych oraz mineralnych środków. Żywność jest wytwarzana bez udziału nawozów sztucznych czy środków ochrony roślin. Ponadto do tego typu upraw nie używa się antybiotyków, organizmów genetycznie modyfikowanych, zapraw nasiennych czy pasz przemysłowych.

Wady rolnictwa ekologicznego

Kryzys EKOnomiczny, a rolnictwo ekologiczne

Niestety, niemalże jak każdy rodzaj uprawy, tak i rolnictwo ekologiczne posiada swoje wady. Najbardziej ujmowaną wadą jest cena ekologicznych produktów, która jest zdecydowanie wyższa od wytworów konwencjonalnych. Ma na to wpływ sposób wytwarzania oraz czas produkcji. Rolnictwo ekologiczne wymaga zdecydowanie większego nakładu kosztów. Kolejną wadą może być wygląd takiej żywności. Ponadto trudniej jest z dostępnością żywności ekologicznej, ponieważ zwykle pojawia się w specjalnie przeznaczonych w sklepach.

Rolnictwo ekologiczne jest alternatywą dla rolnictwa tradycyjnego, które bazuje na naturalnych środkach, a także metodach wykorzystywanych w uprawie i hodowli przyjaznych dla środowiska. Produkty, które są efektem finalnym rolnictwa ekologicznego uznawane są za zdrowsze. W ostatnim czasie to także produkty bardziej pożądane na rynku.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz inne, podobne artykuły

Certyfikacja upraw ekologicznych
Rolnictwo ekologiczne

Certyfikacja i jednostki certyfikujące rolnictwo ekologiczne

Rolnictwo ekologiczne to branża, która rozwija się z roku na rok. Dzięki stosowaniu ekologicznych metod upraw rolnicy nie tylko dostarczają
Rolnictwo ekologiczne

Rolnictwo ekologiczne w Polsce

Ponad 20 tysięcy, czyli około 8% wszystkich gospodarstw rolnych w Polsce, stanowią gospodarstwa ekologiczne. Historia rolnictwa ekologicznego w naszym kraju zaczęła się od